HE-MAN.SE

Ger Dig Styrkan

Lär dig använda en hjärtstartare

Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att lära sig första hjälpen så väl som hlr. Jag har även varit inne på hur viktigt det är med en hjärtstartare om någon råkar ut för ett plötsligt hjärtstopp. Man räknar med att det varje dag är 27 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp, av dessa är det 1 som klarar sig.Det innebär att det är 10 000 människor per år i Sverige som får plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus där bara ca 500 av dem klarar sig. När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är det som är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hlr den viktigaste åtgärden!Korrekt utförd hlr är livsviktigt och av största vikt för att den drabbades ska överleva men sällan räcker bara detta för att rädda någons liv. Hjärtat som stannat måste återstartas och då behövs en hjärtstartare. Om det finns en i närheten så ökar det chanserna att personen som drabbats klarar sig.

Fler hjärtstartare behövs

Det finns en del hjärtstartare utplacerade på allmänna och offentliga platser, men det behövs allitd fler. En bra sak som dock finns är hjärtstartarregistret. Här kan du själv registrera plats där det finns hjärtstartare om du har köpt en. Du kan på deras sida se en karta över vart andra har placerat hjärtstartare. Det ökar mer och mer, men en hjärtstartare bör finna överallt, så om du kan, investera i en sådan. Det kan rädda någons liv!

 

10 Mar 2017